GIỚI THIỆU

ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN

Xuất phát từ thực tế hiện nay có rất nhiều căn bệnh nguy hiểm bắt nguồn từ chính thói quen ăn uống không lành mạnh hàng ngày. LIK ra đời với sứ mệnh mang đến một sản phẩm “hạt gạo bảo vệ sức khoẻ” giúp bạn duy trì lối sống khoẻ – đẹp từ sâu bên trong.